Mở xưởng may gia công túi Siêu thị

Mở xưởng may gia công túi Siêu thị

Mở xưởng may gia công túi Siêu thị

08:11 - 22/02/2022

Công ty TNHH Khải Thừa Việt Nam                               

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                     Bắc giang ngày 22 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

(V/v: Mở xưởng may gia công túi Siêu thị)

 

      Hiện nay, do nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất và sản lượng tăng cao, do đó Công ty Bao bì Khải Thừa (tại Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang) khích lệ các xưởng gia công đã và đang hợp tác với Công ty chúng tôi mở rộng quy mô, tăng sản lượng. Ngoài ra, Công ty tiếp tục mở rộng thêm cơ sở gia công túi Siêu thị mới. Vậy Công ty chúng tôi thông báo cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mở xưởng may vui lòng liên hệ theo số điện thoại sau:

                    Chị Cúc : 0904.828.208

                    Chị Hương : 0904.666.881

                    Chị Thắm : 0904.858.565

  • Công ty có kỹ thuật hỗ trợ miễn phí trong thời gian 01- 03 tháng.
  • Hỗ trợ phí vận chuyển.
  • Nguồn hàng ổn định lâu dài.
  • Ký hợp đồng trực tiếp với Công ty, không qua bất kỳ hình thức môi giới nào.

         Công ty rất mong nhận được sự hợp tác!

 

          Trân trọng!

 

 

                                                         Công ty TNHH Khải Thừa Việt Nam