A3-C41( 25G/M2) (Màu Đen)

  • A3-C41(25g/m2)
  • Nhựa Khải Thần
Màu Đen

Hình 360 độ