Khay Nhựa

HOT

Khay cơm 5 ngăn VN1025 220*270*50

Khay cơm 5 ngăn vn1025 220*270*50

HOT

Khay đá thái VN1029 240*115*35

Khay đá thái VN1029 240*115*35

HOT

Khay 8 cạnh to - FS0815 - 300x420x0.5

Khay 8 cạnh to - FS0815 - 300x420x0.5

HOT

Khay 6 cạnh nhỏ - FS0804 - 26x0.3

Khay 6 cạnh nhỏ - FS0804 - 26x0.3

HOT

Khay 6 cạnh trung - FS0805 - 30x0.4

Khay 6 cạnh trung - FS0805 - 30x0.4