Liên hệ

CÔNG TY TNHH KHẢI THỪA VIỆT NAM

pic

CÔNG TY TNHH KHẢI THẦN VIỆT NAM

: QL31, Tiên Hưng, Lục Nam, Bắc Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KHẢI HỒNG VIỆT NAM

: Cụm CN Lam Sơn, Yên Sơn & Lan Mẫu, Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH KHẢI PHÁT VIỆT NAM

: Cụm CN Sông Hậu - Lai Vung - Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH HOA HẠ VIỆT NAM

: KCN Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang