Khay 6 cạnh nhỏ - FS0804 - 26x0.3

Khay 6 cạnh nhỏ - FS0804 - 26x0.3

  • Khay 6 cạnh nhỏ

Khay 6 cạnh nhỏ - FS0804 - 26x0.3

Khay 6 cạnh nhỏ - FS0804 - 26x0.3

Hình 360 độ