Bao Vàng Cam Kt: 60 x 98 / 80 (g/m2)

Bao Vàng Cam Kt: 60 x 98 / 80 (g/m2) (Vàng Cam)

  • bvc60*98/80
  • Nhựa Khải Thừa
Vàng Cam

Hình 360 độ