Bao Vàng Chanh in TĐB Kt 35 x 52 / 57 (g/m2)

Bao Vàng Chanh in TĐB Kt 35 x 52 / 57 (g/m2) (Vàng Chanh)

  • bvctdb35*52/57
  • Nhựa Khải Thừa
Vàng Chanh

Hình 360 độ