Bao Vàng Đậm . KT : 60x 100 / 53( g/m2)

Bao Vàng Đậm . KT : 60x 100 / 53( g/m2) (Vàng)

  • bvd60*100/53
  • Nhựa Khải Thừa
Vàng

Hình 360 độ