Bao Xanh cốm Kt: 60 x 98 /55 (g/m2)

Bao Xanh cốm Kt: 60 x 98 /55 (g/m2) (Xanh Cốm)

  • bxc60*98/55
  • Nhựa Khải Thừa
Xanh Cốm

Hình 360 độ