Bao xanh cốm Kt : 62 *102 / 53(g/m2)

Bao xanh cốm Kt : 62 *102 / 53(g/m2) (Xanh Cốm)

  • bxc62*102/53
  • Nhựa Khải Thừa
Xanh Cốm

Hình 360 độ