Bao xanh cốm Kt 70 *120 / 53 (g/m2)

Bao xanh cốm Kt 70 *120 / 53 (g/m2) (Xanh Cốm)

  • bxc70*120/53
  • Nhựa Khải Thừa
Xanh Cốm

Hình 360 độ