Bao xanh đen KT 100 x 140 / 62 (g/m2)

Bao xanh đen KT 100 x 140 / 62 (g/m2) (Xanh Đen)

  • bxd100*140/62
  • Nhựa Khải Thừa
Xanh Đen

Hình 360 độ