Bao Xanh Đen Kt: 110 x 160 / 62 g/ m2

Bao Xanh Đen Kt: 110 x 160 / 62 g/ m2 (Xanh Đen)

  • bxd110*160/62
  • Nhựa Khải Thừa
Xanh Đen

Hình 360 độ