Bao Xanh Đen KT ; 80x120/62 (g/m2)

Bao Xanh Đen KT ; 80x120/62 (g/m2) (Xanh Đen)

  • bxd80*120/62
  • Nhựa Khải Thừa
Xanh Đen

Hình 360 độ