Bao xanh Đen Kt 90 * 120 / 62 (g/m2)

Bao xanh Đen Kt 90 * 120 / 62 (g/m2) (Xanh Đen)

  • bxd90*120/62
  • Nhựa Khải Thừa
Xanh Đen

Hình 360 độ