Liên hệ

CÔNG TY TNHH KHẢI THỪA VIỆT NAM

pic

CÔNG TY TNHH KHẢI THẦN VIỆT NAM

: Cụm CN Già Khê, TT Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

: kythuatkhaithan@gmail.com

CÔNG TY TNHH KHẢI HỒNG VIỆT NAM

: Cụm CN Lam Sơn, Yên Sơn & Lan Mẫu, Lục Nam, Bắc Giang

: kythuatkhaihong@gmail.com

CÔNG TY TNHH KHẢI PHÁT VIỆT NAM

: Cụm CN Sông Hậu - Lai Vung - Đồng Tháp

: kythuatkhaiphat@gmail.com

CÔNG TY TNHH HOA HẠ VIỆT NAM

: KCN Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang

: kythuathoaha@gmail.com